Titech Electric A/S er ISO 9001 certificeret

Titech Electric A/S ISO 9001:2015 Certifikat

Vi er ISO 9001 certificerede

Kvalitet er et vigtigt parameter hos Titech. Som en af de få eltavleproducenter i Danmark er vi ISO 9001 certificerede. Alle vores løsninger opfylder derfor gældende regler og normer, fx Maskindirektivet (MD 2006/42/EC) og Lavspændingsdirektivet (LVD 2006/95/EC).

Vi konstruerer og dimensionerer alle styretavler i henhold til EN 60204-1 og fordelingstavler i henhold til EN 60439-1/3.

For dig betyder vores kvalitetssikring, at du altid kan være sikker på en ensartet kvalitet, når du handler eltavler med os, og at du og din virksomhed altid har mulighed for at dokumentere jeres kvalitetssikring.

Vores kvalitetspolitik

Titech vil være kendt som en kompetent og troværdig samarbejdspartner for vore kunder og leverandører. Vi leverer den aftalte kvalitet til aftalt tid, og følger proaktivt op på at vi når vore mål.

Dette gør vi ved hjælp af et velimplementeret ledelsessystem, Isoware, som på overskuelig måde viser samspillet mellem virksomhedens forskellige processer. Systemet bygger på sunde forretningsprincipper, der sikrer en effektiv sagsbehandling.

Titech udvikler og udbygger løbende ledelsessystemet, så det som minimum overholder gældende national og international lovgivning.